Měřící zařízení KSR

KSR - limitní hladinoměry

Limitní hladinoměry pracují na principu pohybu plováku na hladině kapaliny, nebo rozmezí dvou kapalin.

KSR - závěsné hladinoměry

Závěsné hladinoměry mají uvnitř plováku zabudovaný mikrospínač. Změnou polohy plováku dojde k sepnutí nebo přepnutí kontaktu.


KSR - kontinuální hladinoměry s řetězcem jazýčkových kontaktů

Kontinuální hladinoměry pracují na principu pohybu plováku na hladině kapaliny, nebo rozmezí dvou kapalin. V plováku je zabudovaný permanentní magnet.

KSR - kontinuální hladinoměry s magnetostriktivním principem

Kontinuální hladinoměry pracují na principu pohybu plováku na hladině kapaliny, nebo rozmezí dvou kapalin. V plováku je zabudovaný permanentní magnet.


KSR - kontinuální hladinoměry s mikrovlnným principem

Tento hladinoměr pracuje na principu pulsního mikrovlného radaru s vedením vlny po měřící tyči. Vhodný pro přesná měření a tam, kde nevyhovuje plovákový princip.

KSR - obtokové hladinoměry

Obtokové hladinoměry se montují z boku nádrže. Ve styku s měřenou kapalinou je pouze plovák a vnitřní plocha tělesa hladinoměru.


KSR - magnetické spínače

KSR magnetické spínače obsahují zabudovaný spínač s jazýčkovým kontaktem, který je ovládaný permanentním magnetem.

KSR - elektrody

KSR tyčové elektrody se hodí ve spolupráci s KSR relé k monitorování hladin vodivých kapalin. jako např. vody, odpadní vody, zásad nebo kyselin, ovocných šťáv, piva, mléka apod.


KSR - proudoznaky

KSR-proudoznaky je možné použít k monitorování průtoku kapalin a plynů (teče - neteče). Uvnitř proudoznaku je vložen permanentní magnet do měřícího tělíska a vně jsou různé typy jazýčkových spínačů.

KSR - lopatkové hlídače sypkých látek

Lopatkové hlídače hladiny sypkých látek pracují na principu zastavení otáčivého pohybu lopatky sypkou látkou. Zatavení otáček sepne spínací relé.


KSR - ultrazvukové senzory

KSR-ultrazvukové senzory vytváření akustické pulsy, které jsou vysílány přes stěnu nádrže. Akustický puls je odražený od protější stěny nádrže, pokud je mezi němi medium. Echo je vyhodnoceno senzorem.

KSR - vibrační senzory

Lopaky měřící sondy rezonují na určité frekvenci. V okamžiku, kdy dojde k zakryti lopatek médiem, se změní rezonanční frekvence.


KSR - elektronika

KSR měřící čidla je možné doplnit elektronickými komponenty na zpracovnání výstupního signálu. Jedná se o různá relé, převodníky, včetně zařízení pro Ex prostředí.