KSR - proudoznaky

KSR-proudoznaky je možné použít k monitorování průtoku kapalin a plynů (teče - neteče). Uvnitř proudoznaku je vložen permanentní magnet do měřícího tělíska a vně jsou různé typy jazýčkových spínačů. Médium svým průtokem pohne vnitřním tělískem ve směru svého proudění. Pokud tělísko dosáhne pozice jazýčkového spínače dojde k sepnutí kontaktu.

Oblast použití

Použitelné pro většinou kapalin a plynů.

Teplotní rozsah použítí

Od - 20°C po + 120°C.

Tlak

Od vakua po 30,0 MPa.

Materiálové provedení

Nerezová ocel (1.4571), mosaz.

Výstup

  • "S" spínač - sepne v okamžiku, kdy se přilíží magnet.
  • "O" spínač - rozepne v okamžiku, kdy se přiblíží magnet.
  • "U" spínač - přepne v okamžiku, kdy se přiblíží magnet.

Montáž a typy

Proudoznak je monžné připojit do potrubí pomocí šroubení nebo přirub.