KSR - ultrazvukové senzory

KSR-ultrazvukové senzory vytváření akustické pulsy, které jsou vysílány přes stěnu nádrže. Akustický puls je odražený od protější stěny nádrže, pokud je mezi němi medium. Echo je vyhodnoceno senzorem. Pokud v dráze signálu není medium, nedojde k zpětnému odrazu akustického pulsu.

Oblast použití

Vhodné pro měření všech medií, která musí být měřena bezkontaktně (např. bioreaktor).

Teplotní rozsah použítí

Od - 20°C po + 60°C.

Tlak

Montáž mimo nádrž.

Materiálové provedení

Nerezová ocel (1.4571).

Výstup

1 až 3 limitní výstupy.

Montáž a typy

Sensory jsou jednoduše připevněny na vnější stěnu nádrže.